Všeobecné obchodní podmínky

1. PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

Prodejcem je Pavel Ranc, Lužická 1033, 337 01 Rokycany, IČO: 73425583
 1. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.
  Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do dvou pracovních dní od přijetí objednávky. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta.
  Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
  V případě objednávky s platbou na fakturu si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný zákazník uhradí svoji předcházející objednávku.
 2. Za splnění podmínek uvedených v bodě 2.c) prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné, pilné).
 3. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelu zaslání objednané publikace.
 4. Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2.b), prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

2. PRÁVA A POVINNOSTI NAKUPUJÍCÍHO

 1. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné, dobírka).
 3. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
  Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:

  1. vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.
  2. nakupující doručí zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce:
   Pavel Ranc
   Lužická 1033
   337 01 Rokycany
   Do zásilky s vráceným zbožím prosím vložte kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
   Email: reklamace@kniha-majaky.cz
 4. Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno email nakupujícího a případné další údaje nakupujícího.